Brangios medicinos priemonės Lietuvoje ir užsienyje

Remiantis 2010 m. gegužės 3 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 54-2660; 2010, Nr.74-3766; 2011, Nr.16-775; TAR, 2014, Nr. 9351, TAR, 2016, Nr. 3015 ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) direktoriaus 2016 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. T1-613 „Dėl duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Akreditavimo tarnybai nuolat teikiami duomenys apie Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) įsigyjamas naujas brangias sveikatos priežiūros technologijas, susijusias su medicinos prietaisais (toliau – BSPT-MP).

2021 m. Lietuvos ASPĮ įsigytos BSPT–MP*

UG

KT

MMG

MRT

ANG

GK

LG

DRP

PET

Iš viso

Viešosios ASPĮ

62

3

3

1

30

99

Privačios ASPĮ

9

2

11

Iš viso

71

3

5

1

30

110

2020 m. Lietuvos ASPĮ įsigytos BSPT–MP*

UG

KT

MMG

MRT

ANG

GK

LG

DRP

PET

Iš viso

Viešosios ASPĮ

73

12

10

3

1

4

2

76

181

Privačios ASPĮ

9

2

1

12

Iš viso

82

12

12

3

1

4

2

77

193

Santrumpos: UG – diagnostinis ultragarso prietaisas; KT – kompiuterinis tomografas; MMG – mamografas; MRT – magnetinio rezonanso tomografas; ANG – angiografas; GK – gama kamera; LG – linijinis greitintuvas; DRP – diagnostinė rentgeno įranga; PET – pozitronų emisijos kompiuterinis tomografas.

* Akreditavimo tarnybos duomenys.

Norėdami pateikti pastebėjimus dėl duomenų apie brangius medicinos prietaisus, prašome rašyti el. paštu [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-09-11