1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 721   „Dėl brangiųjų tyrimų ir procedūrų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų taikymo tvarkos bei ligų ir indikacijų sąrašų patvirtinimo“.
 2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 229 „Dėl kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų, daugiafazių kontrastinių kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų bei kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos tyrimų atlikimo tvarkos aprašo ir Ligų ir būklių, kurioms esant iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokami kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos, daugiafaziai kontrastiniai kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos bei kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos tyrimai, sąrašų patvirtinimo”.
 3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 422 „Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo“.
 4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-540 „Dėl intervencinės radiologijos paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų aprašo ir Ligų ir būklių, kurioms esant taikomos intervencinės radiologijos procedūros, ir šių procedūrų taikymo indikacijų sąrašo bei intervencinės radiologijos paslaugų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“.
 6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 „Dėl medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo.
 7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-449 „Dėl ligų ir būklių, kurioms esant atliekami Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojami pozitronų emisijos tomografijos tyrimai su fluorodeoksigliukoze, ir šių tyrimų atlikimo indikacijų sąrašo patvirtinimo“.
 8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-158 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamo pozitronų emisijos tomografijos tyrimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
 9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-947 „Dėl Brangių medicinos prietaisų įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių koordinavimo šalies mastu tvarkos aprašymo ir Prašymo dėl pritarimo įsigyti brangų medicinos prietaisą formos patvirtinimo“.
 10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-208 „Dėl efektyvesnio brangios įrangos panaudojimo“.
 11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 9 d. įsakymas Nr.V-261 „Dėl onkologijos ir radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimo ir linijinių greitintuvų atnaujinimo 2017-2021 m. veiksmų plano patvirtinimo“
 12. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. T1-954  „Dėl duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 13. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. T1-1024 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pre Sveikatos apsaugos ministerijos informacinės sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos ir Sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.
 14. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. T1-1225 „Dėl sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis (prietaisais), vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 15. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. T1-283 „Dėl brangių sveikatos priežiūros technologijų naudojimo intensyvumo vertinimo rodiklių“.

Atnaujinimo data: 2023-09-11