1. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas

2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

3. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 280 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms nuostatų patvirtinimo“ (nauja redakcija LR SAM 2020-12-08 įsakymas Nr. V-2853).

5. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. T1-233 ,,Dėl Nacionalinių akreditavimo standartų šeimos medicinos paslaugai patvirtinimo“ (nauja redakcija VASPVT 2021-03-04 įsakymas Nr. T1-589).

6. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. T1-329 "Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos akreditavimo šeimos medicinos paslaugai procedūros patvirtinimo” (nauja redakcija VASPVT 2020-12-22 įsakymas Nr. T1-2871).

Valstybės rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“.

Rinkliava už Akreditavimo asmens sveikatos priežiūros veiklai pažymėjimo išdavimą 430 EUR.

 Rinkliava turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kurios numerį galima rasti paspaudus šią nuorodą.

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752.

Įmokos kodas: 5754

Atnaujinimo data: 2023-09-11