Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vertinimo rodikliai

Siekiant gerinti pacientų informavimą apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklą, LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“ patvirtintas kokybės rodiklių sąrašas. Įsakymas numato, kad įstaigos turi sekti ir kiekvienais metais rodiklių duomenis teikti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Pateikiame šių duomenų suvestines:

2017 metų Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos vertinimo rodiklių suvestinė.

Atnaujinimo data: 2023-09-11