Medicinos priemonių valdymas

Medicinos priemonių valdymas ir jo svarba

Vakarų Europos šalyse manyta, kad progresas sveikatos priežiūros srityje galimas tik nuolat tobulinant naujas sveikatos priežiūros technologijas, diegiant jas praktikoje bei nuolatos didinant lėšas, skirtas sveikatos sektoriaus plėtrai. Visas problemas turėjo išspręsti pakankamas finansavimas, o galimybė lėšas naudoti racionaliai rodėsi neetiška ar politiškai neįmanoma. Iki šiol daugelis mano, kad už visas sveikatos priežiūros paslaugas reikia sumokėti, nesvarbu, kiek tai kainuotų, ir nėra linkę gilintis, ar tokių paslaugų efektyvumas pagrįstas moksliniais įrodymais. Tačiau nuolat tobulėjant mokslui bei technologijoms, pastarųjų kaina auga, o jas naudojant didėja ir paslaugų kaštai.

Terminas „medicinos priemonių valdymas“ apima visas veiklas ir veiksmus, būtinus, siekiant užtikrinti saugų, tinkamą, efektyvų ir ekonomišką medicinos priemonių naudojimą sveikatos priežiūros įstaigose. Medicinos priemonių valdymas – tai planavimas, pasirinkimas, įsigijimas, įdiegimas, techninė priežiūra, remontas, tinkamos specialistų kvalifikacijos užtikrinimas, kokybės kontrolė, medicinos priemonių keitimas naujais, jų nurašymas, atsekamumo kontrolė, duomenų apie medicinos priemones rinkimas ir kt.  

Sveikatos priežiūros technologijų reguliavimas, vertinimas ir medicinos priemonių valdymas yra viena kitą papildančios priemonės, skirtos užtikrinti tinkamą medicinos priemonių įdiegimą ir naudojimą. Reguliavimo procesai yra sietini su visomis sveikatos priežiūros technologijomis, užtikrinant jų saugumą, o vertinimas pasitelkiamas kompleksinėms problemoms spręsti, analizuojant klinikinius ir ekonominius aspektus. Sveikatos priežiūros technologijų reguliavimas, vertinimas ir medicinos priemonių valdymas yra atskiros poveikio priemonės, leidžiančios efektyviausiai naudoti sveikatos priežiūros technologijas, o ypač medicinos priemones.

Vienas iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) strateginių tikslų – užtikrinti medicinos priemonių  prieinamumą, kokybę bei tinkamą jų naudojimą. 2007 m. gegužę vykusioje PSO asamblėjoje buvo išreikštas susirūpinimas dėl lėšų švaistymo, neadekvačiai investuojant į sveikatos priežiūros technologijas, susijusias su medicinos priemonėmis, kurie neatitinka šalies prioritetų, nesuderinami su egzistuojančia infrastruktūra, yra iracionaliai arba netinkamai naudojami. PSO pateikė Olandijos pavyzdį, kurioje yra 24 pozitronų emisijos tomografai, per metus atliekantys beveik 3 kartus mažiau procedūrų, nei leidžia šių medicinos priemonių techninės galimybės.

Atsižvelgiant į PSO rekomendacijas ir užsienio šalių praktiką, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-839  nuo 2012 m. sausio 1 d. Akreditavimo tarnybai pavesta nauja funkcija – organizuoti ir vykdyti sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimą ir valdymą. Vienas iš Akreditavimo tarnybos tikslų – teisės aktų nustatyta tvarka vertinti naudojamų medicinos priemonių efektyvumą ir našumą.

Atnaujinimo data: 2023-09-11