Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo istorija

       Tobulėjant sveikatos priežiūros paslaugų lygiui, pastaraisiais dešimtmečiais iškilo objektyvių įrodymų, kad egzistuoja neefektyvios sveikatos priežiūros technologijos (medicinos priemonės (prietaisai), vaistai, terapijos ir chirurgijos procedūros, profilaktikos, diagnostikos ir gydymo priemonės), tinkamai neišnaudojamas naujų (inovatyvių) ir brangių sveikatos priežiūros technologijų potencialas. Pastarieji įrodymai ir argumentai davė stimulą sveikatos priežiūros technologijų vertinimui atsirasti.

      Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo (toliau – vertinimas)  sąvoka atsirado apie 1960–1970 m. Sisteminis vertinimas susiformavo ir buvo pradėtas aktyviau taikyti priimant sprendimus praktikoje maždaug 7-ajame XX a. dešimtmetyje, kai pasaulyje pasireiškė naujų sveikatos priežiūros technologijų vystymosi ir pasiūlos bumas. 1975 m. vertinimas aktyviai pradėtas įgyvendinti JAV, šios valstybės kongresas įkūrė pirmąjį pasaulyje vertinimo biurą – OTA (Office of Technology Assessment).

      Europoje sveikatos priežiūros technologijų vertinimas prasidėjo Prancūzijoje ir Ispanijoje apie 1980 m., o 1987 m. įkurta pirmoji Europoje vertinimo institucija Švedijoje.  Nuo 1990 m. aktyviai įsitraukė Vakarų Europos bei Skandinavijos valstybės. Kartu iškilo poreikis koordinuoti ir centralizuoti vertinimo veiklas tarp šių valstybių, siekiant efektyvaus ir konstruktyvaus darbo naujoje srityje. Tai davė pagrindą atsirasti įvairiems tarptautiniams vertinimo projektams:  „EUR – ASSESS“, „HTA – EUROPE“, „ECHTA“, „EUnetHTA“. Daugiau informacijos apie tarptautines veiklas skyriuje “SPTV pasaulyje”.

Atnaujinimo data: 2023-09-11