Naujienlaiškis 2022 m. gruodis

Naujienlaiškis 2022 m. birželis

Sveikatos technologijų vertinimo tvarka

      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 2016 m. sausio 8 d. patvirtino sveikatos technologijų vertinimo organizavimo tvarką (įsakymas Nr. V-24 „Dėl sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

      Tvarka nustato, kad visos sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, vertinimo paraiškos einamiesiems metams Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai (Akreditavimo tarnybai) turės būti pateiktos iki kovo 1d. Akreditavimo tarnyba susistemins visas gautas paraiškas ir iki balandžio 1 d. pateiks svarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui dėl vertinimo prioritetų nustatymo pagal patvirtintus kriterijus ir vertinimo organizavimo.

       Akreditavimo tarnyba primena, kad paraiškas dėl sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, vertinimo gali teikti viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

      Daugiau informacijos: https://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/sveikatos-prieziuros-technologiju-vertinimo-komitetas

Atnaujinimo data: 2023-09-11