2015 m. įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, įgyvendinant sveikatos technologijų vertinimo ir valdymo sistemas bei pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos akreditavimą” (Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-011) sukurta sistema TechnoMedTas.

TechnoMedTas – tai sveikatos priežiūros technologijų (susijusių su medicinos prietaisais) vertinimo ir valdymo informacinė sistema.  Sistemą sudaro 2 dalys – vertinimas ir valdymas:

  • Sistemoje galima patogiai elektroniniu būdu teikti Akreditavimo tarnybai sveikatos priežiūros technologijų (susijusių su medicinos prietaisais) vertinimo paraiškas, stebėti vertinimo procesą, teikti klausimus, atsakymus į užklausas ir komentarus, susipažinti su vertinimo išvadomis bei rekomendacijomis.
  • Sistemoje taip pat sisteminama informacija apie Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose naudojamas 9 rūšių brangias sveikatos priežiūros technologijas, susijusias su medicinos priemonėmis (prietaisais). Tai pozitronų emisijos tomografai (PET), magnetinio rezonanso tomografai, gama kameros, angiografai, kompiuteriniai tomografai (KT), mamografai, diagnostiniai rentgeno ir ultragarsiniai prietaisai, kurių įsigijimo kaina su PVM (įskaitant priedus) viršija 28 962 eurus ir su kuriomis teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos visiškai ar iš dalies apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų.

TechnoMedTo tikslas – palengvinti duomenų ir paraiškų teikimą, sisteminti sveikatos priežiūros technologijų (susijusių su medicinos prietaisais) vertinimą ir valdymą, teikti objektyvią informaciją medikams, pacientams, sveikatos politikams, administratoriams ir visuomenei bei skatinti aktyvų ir atvirą dialogą, dalinantis aktualia moksline informacija bei žiniomis.

TechnoMedTo auditorija:

  1. Asmenys, besidomintys sveikatos priežiūros technologijomis;
  2. Profesinės sveikatos priežiūros specialistų draugijos ir asociacijos;
  3. Sveikatos priežiūros įstaigos;
  4. Sveikatos priežiūros technologijų gamintojai ir platintojai;
  5. Mokslo įstaigos ir institutai.

Atnaujinimo data: 2023-09-11