Lietuvos Respublikos institucijos ir organizacijos

Bendradarbiavimas su Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu

2012 m. gruodžio 12 d. buvo pasirašyta Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Akreditavimo tarnybos bendradarbiavimo sutartis. Sutartyje numatyta gerinti sąlygas personalo ir specialistų rengimo ir mokymo srityje, diegti ir įgyvendinti bendrus tiriamuosius mokslinius projektus, keistis mokslo darbų rezultatais, organizuoti bendrus mokomuosius renginius. Sutartį pasirašiusių organizacijų atstovai įsipareigojo plėtoti bendradarbiavimą medicinos ir sveikatos mokslų srityse, skatinti abipusį personalo kvalifikacijos kėlimą.

Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos muitinės departamentu

2012 m. spalio 15 d. Akreditavimo tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Respublikos muitinės departamentu prie Finansų ministerijos. Vadovaujantis šia sutartimi, Akreditavimo tarnybai per teritorinius muitinės postus pranešama apie galimai saugos reikalavimų neatitinkančių medicinos prietaisų įvežimą į Lietuvos Respubliką rinką. Akreditavimo tarnybos specialistai patikrina kiekvieną pranešimą vietoje (Muitinės sandėliuose) ir pateikia išvadą dėl įvežamų prekių atitikimo europiniams reikalavimams. Dėl to per pusmetį sustabdytas virš 500.000 medicinos prietaisų įvežimas į Lietuvos Respubliką.

Bendradarbiavimas su Valstybine mokesčių inspekcija

2008 m. rugsėjo 29 d. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Akreditavimo tarnyba  pasirašė duomenų teikimo sutartį. Pagal šią sutartį Valstybinė mokesčių inspekcija  Akreditavimo tarnybai teikia informaciją apie juridinių ir fizinių asmenų sumokėtas nustatyto dydžio valstybės rinkliavas už Akreditavimo tarnybos suteiktas paslaugas. Informacija apie sumokėtas valstybės rinkliavas  atnaujinama tris kartus per savaitę. Todėl Akreditavimo tarnybai interesantai neteikia jokių dokumentų dėl sumokėtų mokesčių; apie tai Akreditavimo tarnybos specialistai patys pasitikrina Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemose.

Atnaujinimo data: 2023-09-11