Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos išvada „Dėl valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo“ (viešųjų pirkimų srityje).

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos rizikos ir jos veiksnių pašalinimo planas.

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos rizikos ir jos veiksnių pašalinimo plano, patvirtinto Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. spalio 10d. įsakymu Nr. T1 3525-(1.1.) „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos rizikos ir jos veiksnių pašalinimo plano patvirtinimo“:

1-as punktas įgyvendintas

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktorius 2022 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. T1-4617 (1.1.) pakeistas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo 31 punktas

2-as punktas įgyvendintas

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktorius 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. T1-4439 (1.1.)  patvirtino Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos viešųjų pirkimų iniciatorių sąrašą.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo srityje motyvuota išvada.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo srityje.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis vertinimo ir Brangioms sveikatos priežiūros technologijoms priskiriamų medicinos priemonių valdymo srityse.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis vertinimo ir Brangioms sveikatos priežiūros technologijoms priskiriamų medicinos priemonių valdymo srityse motyvuota išvada.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės Sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis vertinimo ir Brangioms sveikatos priežiūros technologijoms priskiriamų medicinos priemonių valdymo srityse rizikos veiksnių pašalinimo priemonių bei priemonių, kurių būtina imtis korupcijos tikimybei šiose srityse šalinti, planas

Atnaujinimo data: 2023-09-11