Kita aktuali informacija

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos kviečia susipažinti su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijomis dėl lobizmo - 5 žingsniai skaidraus lobizmo link.

2022 m. lapkričio 15 d. Akreditavimo tarnybos atsakingi už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą asmenys tobulino savo žinias dalyvaudami „Skaidrumo akademijos“ nuotoliniame renginyje „Rizikų valdymas: galimybės kuriant korupcijai atsparią aplinką“, kuriame buvo aptartos rizikų valdymo organizacijose ypatumai bei pasidalyta gerąja patirtimi ir praktiniais pavyzdžiais.

Atnaujinimo data: 2023-09-11