Reikalavimai medicinos normoms

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas "Dėl bendrųjų reikalavimų medicinos normoms rengti patvirtinimo" (Žin., 2003-11-28, Nr. 112-5031).

Atnaujinimo data: 2023-09-11