Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos rizikos ir jos veiksnių pašalinimo planas

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų planas

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano pakeitimas

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo priemonių plano 2023 metų ataskaita

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. kovo 8  d. įsakymu Nr. 633 (1.1.) patvirtintas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-258 dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo  

Statistiniai duomenys

1.Už 2021 m. Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos dovanų gauta nebuvo.

2. Už 2022 m. I ketv ir už 2022 m. II ketv. Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos dovanų gauta nebuvo.

Atnaujinimo data: 2024-01-24