Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

  1. Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. T1-1625 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2014 metų teisinio reguliavimo stebėsenos plano patvirtinimo“;
  2. Akreditavimo tarnybos 2014 m. lapkričio 19 d. teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma Nr. T3-301-(1.9.).

Atnaujinimo data: 2023-09-11