Sveikatos priežiūros specialistams

Akreditavimo tarnyba kviečia naudotis sukurtomis elektroninėmis paslaugomis!

Šiuo metu naudojantis sukurtomis elektroninėmis paslaugomis galima pateikti paraiškas: spaudo suteikimui, licencijos išdavimui (deklaracijos ir prašymo pagrindu), licencijos priežiūrai, popierinės licencijos dublikato išdavimui, licencijos patikslinimui, galiojimo sustabdymo atnaujinimui.

AKTUALI INFORMACIJA specialistams, kurie profesinę kvalifikaciją įgijo pastarųjų 2 metų laikotarpiu ir ketina kreiptis dėl licencijos išdavimo:

per elektroninių paslaugų portalą https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/ turite užpildyti ir pateikti Deklaracijos (profesinę kvalifikaciją įgijusiems pastarųjų 2 metų laikotarpiu), ne Paraiškos išduoti licenciją, formą.

 

Tai neaktualu specialistams, kurių įgytai profesinei kvalifikacijai taikytinas užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas.

Prie elektroninių paslaugų portalo prisijungti galima adresu https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/

Trumpos instrukcijos sveikatos priežiūros specialistams:

Spaudo numerio suteikimas

Licencijos išdavimas

Licencijos išdavimas deklaracijos pagrindu (profesinę kvalifikaciją įgijusiems pastarųjų 2 metų laikotarpiu)

Licencijos priežiūra (pratęsimas)

Papildomų dokumentų pateikimas (po trūkumų nustatymo)

 

Pagalba elektroninių paslaugų naudotojams

Dėl elektroninių paslaugų funkcionalumo ir naudojimo prašome kreiptis:

Kreipiantis dėl pastebėtų informacinių sistemų funkcionalumo klaidų el. paštu, prašome nurodyti naudotojo kontaktinius duomenis (reikalingus susisiekti dėl detalesnių paaiškinimų), veiksmus, kurie buvo atlikti, ir prisegti klaidos ekraninį vaizdą.

Maloniai prašome įvertinti VASPVT teikiamas elektronines paslaugas ir sudalyvauti trumpoje apklausoje.

Anketa - Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos elektroninių paslaugų vartotojų apklausa | apklausa.lt

Ačiū, kad naudojatės sukurtomis elektroninėmis paslaugomis!

Atnaujinimo data: 2023-12-14