Specialistų licencijavimas ir spaudų numeriai

MEDIKAMS IŠ UKRAINOS/ ДЛЯ ЛІКАРІВ З УКРАЇНИ / ДЛЯ МЕДИКОВ ИЗ УКРАИНЫ

ATMINTINĖ – sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarka nuo 2023 m. gruodžio 1 d.

Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. įsigalioja nauja sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarka.

2023-12-01 įsigalioja nauja Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos redakcija. Iki šio įsakymo įsigaliojimo atliktas sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimasis įskaitomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro iki šio įsakymo įsigaliojimo nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite čia.

Čia galite pasitikrinti, kokie reikalingi tobulinimą patvirtinantys dokumentai.

Atnaujinimo data: 2023-11-28