ES NOTIFIKUOTŲJŲ ĮSTAIGŲ SĄRAŠAI:

  • Įstaigų, galėjusių įvertinti implantuojamas medicinos priemones pagal Implantuojamų medicinos prietaisų direktyvą 90/385/EEB, sąrašas.
  • Įstaigų, galėjusių įvertinti medicinos priemones pagal Medicinos prietaisų direktyvą  93/42/EEB, sąrašas.
  • Įstaigų, galinčių įvertinti In vitro diagnostikos medicinos priemones pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvą  98/79/EEB, sąrašas.
  • Įstaigų, galinčių įvertinti medicinos priemones pagal Reglamentą (ES) 2017/745, sąrašas.
  • Įstaigų, galinčių įvertinti in vitro diagnostikos medicinos priemones pagal Reglamentą (ES) 2017/746, sąrašas

DARNIEJI STANDARTAI: 

NUORODOS:

Atnaujinimo data: 2023-09-11