Sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platforma

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – administruojančioji institucija) 2022 metų gruodžio mėnesį pasirašė projekto „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ PLATFORMOS SUKŪRIMAS“ (projekto kodas Nr. 09-001-P-0001) finansavimo ir administravimo sutartį.

Projekto biudžetas – 2 299 760,10 EUR. Projektas įgyvendinamas su partneriais: VšĮ Vilniaus universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Higienos institutu (toliau – HI) ir Valstybine vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT).

Projekto tikslas – sukurti Kompetencijų platformą, kurios duomenų pagrindu būtų galima vykdyti sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo planavimą, jo vykdymo stebėseną, vertinimą, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą bei užtikrinti visų Specialistų kompetencijų profesinės kvalifikacijos tobulinimo proceso dalyvių sąveiką.

Projekto tikslinės grupės:

Akreditavimo tarnyba vykdys sveikatos priežiūros specialistų ir įstaigų licencijų išdavimą ir  licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą;

VVKT vykdys farmacijos specialistų licencijų išdavimą ir priežiūrą;

Sveikatos priežiūros specialistai vertins savo turimas kompetencijas ir sudarys metinį kompetencijų tobulinimo planą,  rinksis tobulinimosi programas;

Asmenys, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka Kompetencijų platformoje tvirtinantys Specialistų savęs vertinimo anketą ir metinį kompetencijų tobulinimo planą,  tvirtins Specialistų savęs vertinimo anketą ir metinį kompetencijų tobulinimo planą;

Gydymo įstaigos ir vaistinės planuos savo įstaigos ir sveikatos priežiūros specialistų profesinių kompetencijų tobulinimo poreikius;

Švietimo įstaigos  ir profesinio tobulinimo organizatoriai teiks derinamų tobulinimo programų duomenis, teiks elektroninių pažymėjimų, išduotų specialistams, dalyvavusiems profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginyje ar mokymuose, duomenis;

Savivaldybės vykdys pavaldžių biudžetinių ir viešųjų gydymo įstaigų specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo stebėseną;

Sveikatos apsaugos ministerija planuos specialistų kvalifikacijos tobulinimo prioritetines kryptis;

HI derins profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginius.

Projektu siekiama sukurti asmens sveikatos priežiūros kokybės rodiklių analitikos ir vertinimo sistemą, taip pat įgyvendinti technologinius sprendimus, kurie susietų sveikatos specialistų licencijas su privalomu kvalifikacijos tobulinimu, taip efektyviau užtikrinant sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų atnaujinimo stebėseną ir priežiūrą. Sukūrus Kompetencijų platformą, ji būtų integruota su atitinkamomis valstybės informacinėmis sistemomis, registrais.

Duomenis apie įvykdytą specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą švietimo teikėjai ir tobulinimo organizatoriai teiks tiesiogiai į Kompetencijų platformą, joje bus talpinama informacija apie visas suderintas specialistams skirtas mokymo programas.

Kompetencijų platformoje bus realizuotas specialistų kompetencijų vertinimo modulis.

Duomenys apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą bus naudojami kompetencijoms efektyviai valdyti ir nustatyti specialistų ir kompetencijų poreikį, mokymus.

Kompetencijų platformos duomenys bus pasitelkiami valdant ekstremalias situacijas, atrenkant koncentruotus reikalingus duomenis apie specialistus, jų kvalifikaciją ir pasiekiamumą.

 Planuojama, kad sukūrus Kompetencijų platformą naudą gaus ne tik Akreditavimo tarnyba, projekto partneriai, kitos tikslinės grupės, bet ir visi Lietuvos pacientai dėl žymiai paprastesnės, sumažėjusios administracinės naštos sveikatos priežiūros specialistams.

Atnaujinimo data: 2024-01-08