2023 metais Lietuvos muitinės postuose sustabdytų nesaugių medicinos priemonių sąrašas.

2022 metais Lietuvos muitinės postuose sustabdytų nesaugių medicinos priemonių sąrašas.

2021 metais Lietuvos muitinės postuose sustabdytų nesaugių medicinos priemonių sąrašas.

2020 metais Lietuvos muitinės postuose sustabdytų nesaugių medicinos priemonių (prietaisų) sąrašas.

2019 metais Lietuvos muitinės postuose sustabdytų nesaugių medicinos priemonių (prietaisų) sąrašas.

2018 metais Lietuvos muitinės postuose sustabdytų nesaugių medicinos priemonių (prietaisų) sąrašas.

2017 metais Lietuvos muitinės postuose sustabdytų nesaugių medicinos priemonių (prietaisų) sąrašas.

2016 metais Lietuvos muitinės postuose sustabdytų nesaugių medicinos priemonių (prietaisų) sąrašas.

2015 metais Lietuvos muitinės postuose sustabdytų nesaugių medicinos prietaisų sąrašas.

Siekiant padidinti medicinos priemonių rinkos kontrolę, 2012 metų spalio 15 d. Akreditavimo tarnyba ir Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Vadovaujantis šia sutartimi, muitinės postai stebi į Lietuvos rinką iš trečiųjų šalių importuojamas medicinos priemones. Muitinės postai, pastebėję ar įtarę, kad teikiamos galimai neatitinkančios reikalavimų medicinos priemonės, apie tai informuoja Akreditavimo tarnybą. Akreditavimo tarnyba, gavusi pranešimą, nedelsdama sudaro specialistų komisiją, kuri vyksta į muitinės postą sulaikytų prekių apžiūrai. Nustačiusi neatitikimus medicinos priemonių saugos techninių reglamentų reikalavimams, Akreditavimo tarnyba informuoja muitinės postą, kad tokios medicinos priemonės negali būti teikiamos Lietuvos Respublikos rinkai.

Siekdama užtikrinti medicinos priemonių saugą šalyje ir atsižvelgdama į nustatomų pažeidimų skaičių, Akreditavimo tarnyba planuoja ir toliau bendradarbiauti su Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Atnaujinimo data: 2023-09-11