Sveikatos priežiūros įstaigoms

Akreditavimo tarnyba kviečia naudotis sukurtomis elektroninėmis paslaugomis!

Šiuo metu naudojantis sukurtomis elektroninėmis paslaugomis galima pateikti paraiškas: licencijos išdavimui, licencijos patikslinimui, licencijos priežiūrai, popierinės licencijos dublikato išdavimui, galiojimo sustabdymo atnaujinimui.

Prie elektroninių paslaugų portalo prisijungti galima adresu https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/

 

Trumpos instrukcijos sveikatos priežiūros įstaigoms:

Prisijungimas prie elektroninių paslaugų portalo

Licencijos išdavimas

Licencijos patikslinimas

Papildomų dokumentų pateikimas (po trūkumų nustatymo)

 

Pagalba elektroninių paslaugų naudotojams

Dėl elektroninių paslaugų funkcionalumo ir naudojimo prašome kreiptis:

Kreipiantis dėl pastebėtų informacinių sistemų funkcionalumo klaidų el. paštu, prašome nurodyti naudotojo kontaktinius duomenis (reikalingus susisiekti dėl detalesnių paaiškinimų), veiksmus, kurie buvo atlikti, ir prisegti klaidos ekraninį vaizdą.

 

Maloniai prašome įvertinti VASPVT teikiamas elektronines paslaugas ir sudalyvauti trumpoje apklausoje.

Anketa - Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos elektroninių paslaugų vartotojų apklausa | apklausa.lt

Ačiū, kad naudojatės sukurtomis elektroninėmis paslaugomis!

 

Atnaujinimo data: 2023-12-14