Korupcijos rizikos valdymo vertinimo tobulinimo veiksmai

    2022 m. III ketv. Akreditavimo tarnyboje buvo atliktas korupcijos rizikos valdymo vertinimas.

     Pateikta rekomendacija. Vadovaujantis Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“, iki 2022 m. gruodžio 1 d. parengti Akreditavimo tarnybos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarkos aprašą.

     Rekomendacija įgyvendinta. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktorius 2022 m. lapkričio 29  d. įsakymu Nr. T1- T1-4256 (1.1.) patvirtino Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarkos aprašą.

Atnaujinimo data: 2023-09-11