The International Society for Quality in Health Care (ISQua) – Tarptautinė sveikatos priežiūros kokybės draugija. Tai nekomercinė, nepriklausoma organizacija, jungianti narius (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) daugiau kaip iš 70 šalių.

ISQua tikslas – skatinti bendradarbiavimą ir keitimąsi turima informacija, žiniomis, patirtimi.

ISQua vizija ir misija – nuolat gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir saugą visame pasaulyje per išsimokslinimą, tyrinėjimą, bendradarbiavimą ir įrodymu pagrįstų žinių platinimą.

Šios organizacijos istorija siekia net 1985 metus, kai sveikatos specialistų grupė susirinko Udine, Šiaurinėje Italijoje aptarti medicinos kokybės draudimą. ISQua sekretoriatas buvo įkurtas 1995 metais Melburne (Australija). Po trylikos metų (2008 m. ) sekretoriatas buvo perkeltas į Dubliną (Airija). Organizacija yra valdoma Vykdomosios tarybos, kuri renkama kas 2 metus. Dabartiniai Valdybos nariai yra iš Šiaurės Amerikos, Europos ir Azijos/Ramiojo vandenyno regionų.

VASPVT ISQua nare tapo 2008 m.

VASPVT dalyvavimo ISQua veikloje nauda:

  • Integracija į pasaulio sveikatos priežiūros kokybės organizacijų tinklą;
  • Sustiprėjęs Lietuvos įvaizdis pasaulyje;
  • Nauja galimybė dalintis patirtimi, žiniomis, konsultuotis rūpimais klausimais;
  • Aktuali mokomoji informacija (darbo grupės, forumai, konferencijos, straipsniai); mėnesinis mokslinis žurnalas be papildomo mokesčio);
  • Naujų kontaktų galimybė.

Daugiau apie ISQua - http://www.isqua.org/

Atnaujinimo data: 2023-09-11