2024-04-02

Pirma medicinos dokumentų kopija pacientams bus nemokama

Medicininiai dokumentai (asociatyvi nuotrauka)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT) kartu su Sveikatos apsaugos ministerija parengtas LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo pakeitimas suteikia pacientams teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose ir gauti savo medicinos dokumentų kopijas nemokamai.

2023 m. spalio 26 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas  byloje Nr. C-307/22 išaiškino duomenų valdytojo pareigą nemokamai pateikti duomenų subjektui pirmąją tvarkomų jo asmens duomenų (medicinos dokumentų) kopiją.

Atsižvelgiant į Teisingumo Teismo sprendimą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. kovo 5 d. įsakyme numatyta, kad paciento medicinos dokumentų kopijos bei diagnozės ir gydymo aprašymai parengiami ir išduodami paciento lėšomis, išskyrus atvejus, jei pacientas dėl jų kreipiasi pirmą kartą. Šiais atvejais paciento medicinos dokumentų kopijos bei diagnozės ir gydymo aprašymai išduodami asmens sveikatos priežiūros įstaigos lėšomis.

Minėtu įsakymu taip pat nauja redakcija išdėstytas  Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašas. Apraše nustatyti papildomi būdai, kuriais pacientas gali kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl rašytinės informacijos pateikimo:

  • tiesiogiai,
  • paštu,
  • per kurjerį,
  • elektroninių ryšių priemonėmis.

Patikslinti prašymui dėl rašytinės informacijos pateikimo keliami reikalavimai. Apraše taip pat numatyta, kad dėl rašytinės informacijos pateikimo gali kreiptis paciento atstovas.

jei kyla klausimų, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos specialistai konsultuoja telefonu.